home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h . D. , Katedra pedagogiky TF JU, Kněžská 8, 370 01, České Budějovice, č. dv. 4.20, tel. 387 773 527, e-mail: mackur@tf.jcu.cz, konzultace: dle předchozí domluvy

 ANIMACE JAKO VÝCHOVNÁ METODA
 

Aktuality

  19.02.2013, 15:13: Veškeré informace k výuce naleznete na tomto webu. Na hlavní stránce je seznam všech mých p?edm?t? - po kliknutí na zkratku p?edm?tu se dostanete na web v?novaný tomuto p?edm?tu, malé logo fakulty vpravo od zkratky slouží k rychlému p?ístupu na dokumentový server daného p?edm?tu. Na webu p?edm?tu pak naleznete krom? archivu aktualit také odkaz na sylabus do Stagu a další souhrnné informace o p?edm?tu (fialová lišta).

 
 
 

 Výuka v LS, 1h před. + 1h sem./týden (PS), 3 kredity

 

>>> sylabus předmětu ve Stagu zde (PS)
>>> dokumentový server k předmětu Animace jako výchovná metoda zde

Přednášky představují historický exkurz do vývoje animačního přístupu k výchově, představují i jednotlivé principy sociálně-kulturní animace a současné trendy animace v České republice a na Slovensku. Semináře navazují na přednášky a zaměřují se především na praktickou práci ve skupině (vztahy animátor - skupina, skupina-skupina, skupina-okolí; dynamika skupiny) a na problematiku jednotlivých fází tvorby projektu volnočasové činnosti při uplatnění hermeneutického modelu.

Výuku pro PS vede R. Macků ve spolupráci s A. Dudovou, výuku pro KS vede A. Dudová.

 
Informace pro zájemce o vedení závěrečných prací: zde / Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 
Kalendář aktivit Rozvrh ve STAGu Info pro zájemce o vedení závěrečné práce
Jsem teď na fakultě? --> aktuální poloha

Twitter: >>> 
aktuality generované na základě hashtag #vyukaRM
sdílejte nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce 

(c) 2013, http://www.mucamaca.cz