home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: ZS 2021/22 - čtvrtek 10:30-12:00 (D 209), 13:00-14:00 Café Aviatic, Široká ul

 DOBROVOLNICKÁ PRAXE
 

Aktuality

 
 
 
 

 Výuka v ZS a LS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Dobrovolnická praxe: zde

CÍL:

Cílem předmětu je podpořit aktivní zapojení studentů PF JU do dobrovolnické činnosti. Předmět je určen studentům všech ročníků a studijních programů PF JU, kteří se ve svém volném čase bezplatně a aktivně zapojují do činnosti organizací, spolků a sdružení zaměřených na výchovně-vzdělávací činnosti.
V rámci dobrovolnické praxe se studenti zapojují do dobrovolnické práce v institucích, které spolupracují s PF JU, případně v instituci, subjektu, který poskytuje a organizuje dobrovolnickou činnost a je na návrh studenta supervizorem praxe schválen. V návaznosti na praxi probíhají reflektivní semináře (3x/semestr), které slouží k přípravě studenta na praxi, k zadání úkolů praxe a k reflexi přínosu praxe po jejím vlastním vykonání.
V rámci reflektivního semináře studenti společně reflektují úkoly, které plnili na praxi; dále provádí rozbor realizovaných činností ve vztahu k utváření profesního vidění budoucího učitele ve smyslu uvědomování si vlastního potenciálu pro práci s druhými.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz