home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h . D. , Katedra pedagogiky TF JU, Kněžská 8, 370 01, České Budějovice, č. dv. 4.20, tel. 387 773 527, e-mail: mackur@tf.jcu.cz, konzultace: dle předchozí domluvy

 PRAXE: FILOZOFIE PRO DĚTI (ZS i LS)
 

Aktuality

  19.02.2013, 15:13: Veškeré informace k výuce naleznete na tomto webu. Na hlavní stránce je seznam všech mých p?edm?t? - po kliknutí na zkratku p?edm?tu se dostanete na web v?novaný tomuto p?edm?tu, malé logo fakulty vpravo od zkratky slouží k rychlému p?ístupu na dokumentový server daného p?edm?tu. Na webu p?edm?tu pak naleznete krom? archivu aktualit také odkaz na sylabus do Stagu a další souhrnné informace o p?edm?tu (fialová lišta).

 
 
 

 Výuka v ZS i LS, 10 filozofických setkání ve školských zařízeních, 4+4 kredity

 

>>> sylabus předmětu ve Stagu zde (PS) a zde (KS) - shodný pro ZS i LS
>>> dokumentový server k předmětu FPD-průběžná praxe zde
>>> web P4C.CZ - diskusní fórum pro vkládání zpráv z praxí zde


Předmět Filozofie pro děti - průběžná praxe navazuje na intenzivní kurz "Filozofie pro děti v teorii a praxi" a umožňuje jeho absolventům testovat metody Filozofie pro děti v praxi, tj. především ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

Zkontrolujte sylabus, zda je pro Vás předmět určen - předmět si mohou zapsat jen ti, kteří mají splněn (nebo současně plní) předmět KPD/FIPR. Veškeré informace k průběhu praxe se dozvíte právě v průběhu výuky předmětu KPD/FDT. 
Studenti PS si vybírají místo výkonu praxe ze seznamu nabízených zařízení, studenti KS si místo praxe domlouvají sami. STUDENT SE NA PLNĚNÍ PRAXE (I ZÁPISU TOHOTO PŘEDMĚTU) DOPŘEDU DOMLUVÍ S VYUČUJÍCÍM! PŘEDNOST MAJÍ STUDENTI, KTEŘÍ POKRAČUJÍ V PLNĚNÍ PRAXE Z PŘEDCHOZÍCH SEMESTRŮ.

 

 
Informace pro zájemce o vedení závěrečných prací: zde / Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 
Kalendář aktivit Rozvrh ve STAGu Info pro zájemce o vedení závěrečné práce
Jsem teď na fakultě? --> aktuální poloha

Twitter: >>> 
aktuality generované na základě hashtag #vyukaRM
sdílejte nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce 

(c) 2013, http://www.mucamaca.cz