home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h . D. , Katedra pedagogiky TF JU, Kněžská 8, 370 01, České Budějovice, č. dv. 4.20, tel. 387 773 527, e-mail: mackur@tf.jcu.cz, konzultace: utery 16:30-17:30: Cafe Magnolia, Knezska 331/33 (odborne konzultace), streda: 12:30 – 13:15 TF, kanc. 4.20 (organizacni zalezitosti)

 METODIKY ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
 

Aktuality

  13.12.2017, 07:00: Výuka Metodik zájmových činnosti dnes dle předchozího oznámení odpadá z důvodu mé účasti na jednání na MUNI v Brně.

19.02.2013, 15:13: Veškeré informace k výuce naleznete na tomto webu. Na hlavní stránce je seznam všech mých p?edm?t? - po kliknutí na zkratku p?edm?tu se dostanete na web v?novaný tomuto p?edm?tu, malé logo fakulty vpravo od zkratky slouží k rychlému p?ístupu na dokumentový server daného p?edm?tu. Na webu p?edm?tu pak naleznete krom? archivu aktualit také odkaz na sylabus do Stagu a další souhrnné informace o p?edm?tu (fialová lišta).

 
 
 

 Výuka v ZS, 2h př. + 1 h sem./týden (PS); 5 h/semestr (KS), 4 kredity

 

>>> sylabus předmětu ve Stagu zde (PS) a zde (KS)
>>> dokumentový server k předmětu Metodiky zájmových činnosti zde

Zatímco druhá část předmětu je již konkrétněji zaměřena na jeden ze specifických výchovných prvků (hru), v první části semestru jsou studenti obecně uvodeni do problematiky vedení zájmových činností (typy zájmů a zájmových činnosti, struktura zájmového útvaru, legislativní náležitosti). Přednášky – předmětem přednášek bude interdisciplinární pohled na zájem jakožto nutný předpoklad zájmových činností; dále funkce, prostředky a rozdělení zájmových činností apod.; v druhé části semestru pak bude obsahem přednášek fenomén HRY - na hru se budeme nejprve dívat z hlediska filozofie, antropologie a sociologie a v druhé části kurzu se pak budeme soustředit na pedagogický potenciál, který s sebou hra nese (včetně metodických specifik), Semináře – založeny na týmové práci při semináři i doma (výstup k získání zápočtu) – výstupem ze semináře (podmínkou připuštění k zápočtovému testu) je vypracovaný tematický plán zájmového útvaru a příprava konkrétní jednotky zájmového útvaru. Práce na těchto výstupech bude probíhat formou přípravy, domácího dopracování, prezentace na semináři, oponentury studentů z ostatních týmů. Dalším individuálním úkolem je vytvoření zcela nové autorské hry na základě vylosovaného impulsu.

 
Informace pro zájemce o vedení závěrečných prací: zde / Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 
Kalendář aktivit Rozvrh ve STAGu Info pro zájemce o vedení závěrečné práce
Jsem teď na fakultě? --> aktuální poloha

Twitter: >>> 
aktuality generované na základě hashtag #vyukaRM
sdílejte nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce 

(c) 2013, http://www.mucamaca.cz