home page

M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: středa 16:30-17:30 (Cafe Aviatic, Široká 428), čtvrtek 11:00-12:00 (D217)

 METODOLOGIE PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU
 

Aktuality

  03.10.2019, 10:47: Výuka 10. 10. 2019 se nekoná z důvodu mojí účasti na výjezdním zasedání Katedry pedagogiky a psychologie. Dále se výuka neuskuteční 24. 10. z důvodu mojí účasti na konferenci.

03.10.2019, 10:49: Konzultační hodiny 9. a 10. 10. se neskuteční z důvodu mojí účasti na výjezdním zasedání Katedry pedagogiky a psychologie.

 
 
 

 Výuka v ZS, 2h sem./týden (PS); 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde (PS)
>>> dokumentový server k předmětu Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu: zde

CÍL:

• Na konci kurzu budete rozumět podstatě pedagogického výzkumu, jeho jednotlivým etapám, druhům a významu.

• Budete vybaveni poznatky o různých metodách sběru dat a vhodnosti jejich použití.

• Naučíte se získávat informace z odborných zdrojů a využívat je pro vlastní odborné texty (např. diplomová práce). 

• Budete připraveni zužitkovat odborné pedagogické texty/výzkumy ve vlastní učitelské praxi

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2019, http://www.mucamaca.cz