home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogikyPF  JU, Jeronýmova ul. 10, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 389 033 365, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: čtvrtek 11:00-12:00, Jeronýmova J345 (konzultace s palačinkou)

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
 

Aktuality

 
 
 
 

 Výuka v LS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Osobnostní a sociální rozvoj: zde

CÍL:

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí a podporu osobnostního zrání. Součástí semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i budování profesní identity. Student se učí pracovat s vlastními emocemi, využívat technik ke zvládání zátěže a psychohygieně. Student získá rámcovou představu o své osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi.
Na základě dohody všech studentů na semináři je možné výuku absolvovat blokově.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz