home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: ve zkouškovém období dle domluvy

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
 

Aktuality

  10.03.2020, 22:02: Vážení a milí studenti, Jistě chápete, že nalézt distanční alternativu kontaktního předmětu je těžké, ne-li nemožné. Proto prosím, čtěte i dále. Máme, doufejme dočasně, omezenu svobodu pohybu, máme omezenu svobodu shromažďování a je nám znemožněno se vzdělávat. Přirozeně nás to může vést k řešení, která vynalezli generace před námi, když se během totality snažili čelit stejným omezením. Prof. Jan Sokol v krátkém rozhovoru pro Český rozhlas popsal stěžejní myšlenku a atmosféru tehdejších tzv. bytových seminářů (věnujte pět minut času a poslechněte si audio dostupné pod níže uvedeným odkazem). Inspirován myšlenkou bytových seminářů si Vám tímto, nad rámec Vašeho studia, dovoluji nabídnout prostor pro společné setkání – můžeme diskutovat, můžeme si čist, můžeme si zahrát hru. Zkrátka vzájemně podporovat svůj rozvoj. Nezakrnět. Nerezignovat na roli člena akademické obce. Těším se na Vás. Nejbližší setkání navrhuji ve středu 18. 3. od 12:00. Místo upřesníme podle počtu zájemců; musí to být mimo univerzitní prostory – kavárna, čajovna, chata, chalupa, sklep, kotelna.. ;-) Hlaste se na http://korousek.rozvojove-kurzy.cz nebo prostou odpovědí na tento email. Rozhovor s prof. J. Sokolem: https://plus.rozhlas.cz/bylo-misto-dobrodruzstvi-i-svobody-vzpomina-na-bytove-seminare-filozof-sokol-6521508#player=on

19.02.2020, 10:05: SEMINÁRNÍ ÚKOL KPE/OSOZ: Provedení vlastní psychologické diagnostiky prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz (se zajištěním minimálně 6 svých dalších posuzovatelů), viz informace na stránkách www.poznejse.cz. /// Text odevzdané práce zahrnuje: 1. Úvodní stránku s názvem práce (vztahujícím se k vybraným oblastem, viz níže) a údaji studenta.; 2. Krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a jejich interpretace vzhledem k vlastním očekáváním.; 3. Vyjádření se k vlastnímu osobnostnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou osobnostně–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, kompenzace vnímaných nedostatků apod.

13.02.2020, 11:42: Bližsí informace k požadavkům pro absolvování předmětu se studenti dozví během výuky v prvním týdnu semestru. Doražte ;-)

 
 
 

 Výuka v LS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Osobnostní a sociální rozvoj: zde

CÍL:

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí a podporu osobnostního zrání. Součástí semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i budování profesní identity. Student se učí pracovat s vlastními emocemi, využívat technik ke zvládání zátěže a psychohygieně. Student získá rámcovou představu o své osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi.
Na základě dohody všech studentů na semináři je možné výuku absolvovat blokově.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2019, http://www.mucamaca.cz