home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: úterý 16:30-17:30, Aviatic Cafe, Široká 428/3; čtvrtek 9:30-11:30, D217

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
 

Aktuality

  19.02.2020, 10:05: SEMINÁRNÍ ÚKOL KPE/OSOZ: Provedení vlastní psychologické diagnostiky prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz (se zajištěním minimálně 6 svých dalších posuzovatelů), viz informace na stránkách www.poznejse.cz. /// Text odevzdané práce zahrnuje: 1. Úvodní stránku s názvem práce (vztahujícím se k vybraným oblastem, viz níže) a údaji studenta.; 2. Krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a jejich interpretace vzhledem k vlastním očekáváním.; 3. Vyjádření se k vlastnímu osobnostnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou osobnostně–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, kompenzace vnímaných nedostatků apod.

13.02.2020, 11:42: Bližsí informace k požadavkům pro absolvování předmětu se studenti dozví během výuky v prvním týdnu semestru. Doražte ;-)

 
 
 

 Výuka v LS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Osobnostní a sociální rozvoj: zde

CÍL:

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí a podporu osobnostního zrání. Součástí semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i budování profesní identity. Student se učí pracovat s vlastními emocemi, využívat technik ke zvládání zátěže a psychohygieně. Student získá rámcovou představu o své osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi.
Na základě dohody všech studentů na semináři je možné výuku absolvovat blokově.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2019, http://www.mucamaca.cz