home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogikyPF  JU, Jeron mova ul. 10, 370 01, esk Bud jovice, . dv. 217, tel. 389 033 365, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: konzultace s palačinkou, středa 11:30-13:00, J345

 OSOBNOSTN A SOCI LN ROZVOJ
 

Aktuality

 
 
 
 

 V uka v LS; 2 kredity


>>>
sylabus p edm tu ve Stagu zde
>>> dokumentov server k p edm tu Osobnostn a soci ln rozvoj: zde

C L:

C lem semin e je zprost edkovat student m sebereflexi, kultivaci sebepojet a podporu osobnostn ho zr n . Sou st semin e je t pr ce na profesn m zakotven , motivaci k profesi i budov n profesn identity. Student se u pracovat s vlastn mi emocemi, vyu vat technik ke zvl d n z t e a psychohygien . Student z sk r mcovou p edstavu o sv osobnostn v bav , slab ch a siln ch str nk ch, motivaci k profesi.
Na z klad dohody v ech student na semin i je mo n v uku absolvovat blokov .

 

 

 
Kompletn dokumentov server k v uce: Google docs zde / Kalend aktivit: Google calendar zde / Jsem te na fakult ? -> Aktu ln poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z tu @vyukaRM >>> 
sd lejte tak s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i dal info o m v uce

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz