home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h . D. , Katedra pedagogiky TF JU, Kněžská 8, 370 01, České Budějovice, č. dv. 4.20, tel. 387 773 527, e-mail: mackur@tf.jcu.cz, konzultace: dle předchozí domluvy

 VÝCHOVA ZÁŽITKEM I-III
 

Aktuality

  29.10.2018, 11:32: Vyuka predmetu Vychova zazitkem 2 se 30.10. uskutecni ve zkracenem case od 11:30 do 12:30 z duvodu konani konference "Literatura jako prostředek školní edukace a výchovy ve volném čase". V programu konference by mela byt pauza na obed od 11:30 do 13:00 .V case od 11 do 11:30 budu ve sve kancelari pritomen pro pripadnou konzultaci Vasich programovych karet, jejichz prvni verze (dle dohody ze zacatku semestru) maji byt hotove 30. 10.

05.10.2018, 11:19: Vyuka predmetu KPD/VZA2 bude probihat v posunutem case v utery od 11 do 12:30; termin blokove vyuky byl domluven na 1. 12. (9:00/13:00) - 2. 12., do 30. 10. je nutné poslat první návrh programové karty aktivit pro blokovu vyuku.

01.10.2018, 20:29: Zitra, tj. v utery 2. 10. tedy budeme zacinat vyuku KPD/VZA2 v 11:25 (z duvodu kolize s jinym predmetem u vetsiny z Vas); behem zbyvajiciho casu se domluvime na reseni konecne doby vyuky

17.04.2018, 21:44: V ponděli 16. 4. 2018 byl zapsaným účastníkům rozeslán informační e-mail s tematickou pozvánkou na letošní kurz Výchovy zážitkem I., který se uskuteční ve dvou termínech na přelomu dubna a května.

03.04.2018, 00:55: Dnes 3. 4. od 16:00 proběhne na 115 prvni domluva ohledne letni varianty předmětu Výchvoa zážitkem 3 (cykloexpedice), zejmena terminu. Vsichni zajemci jsou zvani.

19.02.2013, 15:13: Veškeré informace k výuce naleznete na tomto webu. Na hlavní stránce je seznam všech mých p?edm?t? - po kliknutí na zkratku p?edm?tu se dostanete na web v?novaný tomuto p?edm?tu, malé logo fakulty vpravo od zkratky slouží k rychlému p?ístupu na dokumentový server daného p?edm?tu. Na webu p?edm?tu pak naleznete krom? archivu aktualit také odkaz na sylabus do Stagu a další souhrnné informace o p?edm?tu (fialová lišta).

 
 
 

 VZA1: bloková Výuka v LS - čtyřdenní výjezdový kurz, VZA2: průběžná/bloková výuka v ZS, VZA3: výjezdový kurz letní/zimní,
 3x 3 kredity

 

sylabus předmětu ve Stagu - Výchova zážitkem 1 (+ odkazy na podmiňované předměty):
>>> zde (PS) a >>> zde (KS)
>>> dokumentový server k předmětu Výchova zážitkem zde

První příležitost k setkání s metodami, jež reflektuje Zážitková pedagogika, mají studenti TF již na úvodních adaptačních kurzech. Samotný předmět Pedagogika zážitku se pak skládá ze tří částí.

Výchova zážitkem 1
- jedná se o čtyřdenní kurz jehož cílem je představit typologicky různorodé zážitkové programy vhodně dramaturgicky sestavené; kurz se koná mimo České Budějovice za účasti externích lektorů i studentů, kteří již předmět absolvovali dříve; na základě zkušeností účastníků z tohoto kurzu jsou postaveny další části výukového modulu Pedagogika zážitku


Výchova zážitkem 2
- výuka pro PS: má dvě části - teoretickou a praktickou; teoretická část se skládá z osmi až deseti přednáškových bloků věnujících se základním prvkům metody výchovy zážitkem (dramaturgie, zpětná vazba, hry, bezpečnost apod.); na teoretickou část navazuje praktický víkendový kurz v Českých Budějovicích, kde si účastníci pod odborným vedením sami zkouší organizovat i realizovat jednotlivé typy programů pro zbývající část účastníků (alternativou tohoto víkendu je realizace alespoň dvoudenního zážitkového programu pro konkrétní cílovou skupinu); podmínkou pro zapsání tohoto předmětu je předchozí absolvování PZ1
- výuka pro KS: se skládá z domácí přípravy (studia literatury a metodického rozboru kurzu absolvovaného v rámci plnění předmětu KPD/KVZA1 a dále závěrečného kolokvia; všichni studenti KS mají možnost účasti rovněž na jednotlivých částech výuky pro PS

Výchova zážitkem 3
- expedičně pojatý kurz, který studentům umožní porovnat české (herní) pojetí výchovy zážitkem a outdoorově orientované západní pojetí; náplní předmětu je zimní/letní expedice (voda - léto v lichých letech, cyklo - léto v sudých letech, sněžnice - zima v lichých letech, lyže - zima v sudých letech; kurzy probíhají zpravidla v červnu-červenci a únoru-březnu)
- na kurzy svým charakterem letní si studenti zapisují předmět v následném zimním semestru, kdy probíhá reflexe samotného kurzu; na kurzy svým charakterem zimní si studenti předmět zapisují v následeném letním semestru, kdy probíhá reflexe samotného kurzu
- na kurzy samotné se účastníci hlásí na základě pokynů vyučujícího; na kurzy je vždy třeba počítat alespoň týden času a také s patřičnými finančními prostředky porkývajícími náklady, jež vyplývají z charakteru kurzu
- ve všech variantách předmětu jde o náročný expediční kurz, který si žádá materiální i fyzickou průpravu
- více info k zimnímu kurzu na sněžnicích - viz http://www.azsezimazepta.cz, info k dalším variantám v budoucnu zde nebo v aktuálních oznámeních


 

 
Informace pro zájemce o vedení závěrečných prací: zde / Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 
Kalendář aktivit Rozvrh ve STAGu Info pro zájemce o vedení závěrečné práce
Jsem teď na fakultě? --> aktuální poloha

Twitter: >>> 
aktuality generované na základě hashtag #vyukaRM
sdílejte nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce 

(c) 2013, http://www.mucamaca.cz