home page

  M g r.   R i c h a r d   M a c k ů,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky PF  JU, Jeronýmova ul. 10, 370 01, České Budějovice, č. dv. J345, tel. 389 033 365, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: konzultace s palačinkou, středa 11:30-13:00, J345

 SEBEREFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ
 

Aktuality

  31.10.2022, 13:38: vyuka predmetu KPEG/7SS (Sebereflektivni seminar) se pro skupinu s rozvrhem v patek 4. 11. i pro skupinu s rozvrhem 11. 11. uskutecni v ucebne D309 v budove Dukelska, nikoliv v puvodne rozvrhovane ucebne J135.

03.10.2022, 13:38: Změna místa výuky dne 7. 10.: výuka byla puvodne rozvrhovana na J135, proto bych rad timto avizoval zmenu: sejdeme se na D311. Terminu ve Stagu si vsimat nemusite, jde jen o blokovani ucebny ;-)

 
 
 

 Výuka v ZS (alt. v LS); 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Sebereflektivní seminář: zde

CÍL:

Cílem semináře je naučit se reflektovat vlastní profesní vývoj a vyzkoušet si sestavit akční plán vlastního profesního rozvoje. Seminář je realizován ve dvou intenzivních blocích (každý v rozsahu semestrální hodinové dotace) s navazující domácí přípravou. Během prvního seminárního bloku je využito herních a zážitkových technik, včetně práce s příběhem. Jako výstup realizovaných aktivit studenti vygenerují celkem 5 základních témat vlastního profesního rozvoje. V rámci domácí přípravy na druhý seminární blok studenti zmapují své dosavadní studijní portfolio a popíšou vývoj vlastního postoje k 1 z 5 témat generovaných během prvního seminárního bloku a 1 vlastnímu tématu. Během druhého seminárního bloku si studenti v tematických skupinách vzájemně představují vlastní profesní uchopení pojednávaných témat a společně stanovují obecně platný akční plán sebeřízení pro dané téma. V druhé polovině bloku jsou jednotlivé plány prezentovány.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Onedrive zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem te na fakultě ? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Facebok vyukamucamaca >>> 
 sdílejte s hashtagem #vyukaRM..

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz