home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: ZS 2021/22 - čtvrtek 10:30-12:00 (D 209), 13:00-14:00 Café Aviatic, Široká ul

 SEBEREFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ
 

Aktuality

 
 
 
 

 Výuka v ZS (alt. v LS); 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Sebereflektivní seminář: zde

CÍL:

Cílem semináře je naučit se reflektovat vlastní profesní vývoj a vyzkoušet si sestavit akční plán vlastního profesního rozvoje.
Seminář je realizován ve dvou intenzivních blocích (každý v rozsahu semestrální hodinové dotace) s návaznou domácí přípravou.
Během prvního seminárního bloku je využito herních a zážitkových technik, včetně práce s příběhem. Jako výstup realizovaných aktivit studenti vygenerují celkem 5 základních témat vlastního profesního rozvoje.
V rámci domácí přípravy na druhý seminární blok studenti zmapují své dosavadní studijní portfolio a popíší vývoj vlastního postoje k 1 z 5 témat generovaných během prvního seminárního bloku a 1 vlastnímu tématu.
Během druhého seminárního bloku si studenti v tematických skupinách vzájemně představují vlastní profesní uchopení pojednávaných témat a společně stanovují obecně platný akční plán sebeřízení pro dané téma. V druhé polovině bloku jsou jednotlivé plány prezentovány.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz