home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 209, tel. 387 773 365, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: ponděli 13:30-15:30 (D 209)

 SEMINÁŘ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE
 

Aktuality

  16.02.2021, 18:18: Časová dotace seminářů je v LS ak. r. 2020/2021 využita střídavě pro vypracování průběžných úkolů a jejich prezentaci ostatním studentům. Více informací bylo rozesláno e-mailem 15. 2. 2021.

 
 
 

 Výuka v LS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde

CÍL:

V rámci kurzu v podobě sebezkušenostních aktivit budou studenti rozšiřovat své znalosti o sobě, o svých schopnostech a dovednostech, a to zejména v oblasti komunikace, kooperace, sebereflexe a vzdělávání. Cílem bude rozšířit pohled na sebe (své prožívání i chování) v rovině osobní i v rovině učitelské profese. Studenti by měli získat představu o svých vlastnostech a kvalitách v souvislosti s profesí učitele, pojmenovat své přednosti a zároveň si stanovit své potřeby v rovině profesního rozvoje. Rozvíjenými oblastmi v rámci kurzu budou zejména schopnost reflexe a sebereflexe (hlavně komunikačních dovedností, spolupráce a emocionálního prožívání), osvojování postupů přínosných pro efektivní komunikaci, spolupráci a řešení problémů, stejně jako možností práce s emocemi.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2019, http://www.mucamaca.cz