home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: ZS 2021/22 - čtvrtek 10:30-12:00 (D 209), 13:00-14:00 Café Aviatic, Široká ul

 PRÁCE S TŘÍDOU A UTVÁŘENÍ TŘÍD. KLIMATU
 

Aktuality

  17.10.2021, 14:48: Ve dnech 18.-20. a 25.-27. 10. odpada moje vyuka z duvodu ucasti na kurzu, tyka se to i seminaru predmetu KPEG/7TK v techto dnech.

07.10.2021, 17:08: Zadani semestralniho ukolu - Analýza skupinových rolí ve zvoleném filmu: • Sociálně-psychologická charakteristika postavy opřená o teorii (pohlaví, charakterové vlastnosti, projevy, jednání vůči ostatním postavám); • Popis postavy ve třídním kolektivu (jak by se tato postava projevovala v třídním kolektivu? - myšlenkový experiment); • Já jako učitel v této třídě - uvést příklad konkrétní aktivity/činnosti/projektu/..., který by pomohl tomuto žákovi (postavě) v začlenění do kolektivu; ukol vypracovavaji dvojice, odevzdani na dokumentovy server nejpozději 2 týdny před koncem zkouškového období, struktura a rozsah prace je na Vas, doporucuji strucne predstavit fakta o filmu a naznacit jeho obsah a zbytek venovat popsaným úkol; snažte se o co nejpraktictejsi pojeti - vcetne navrhu aktivit apod.

 
 
 

 Výuka v ZS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Práce s třídou: zde

CÍL:

Předmět má za úkol seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s ostatními subjekty ve školním prostředí (učitelé, žáci, rodiče, PPP, OSPOD apod.) Práce s třídou není ohraničena pouze edukační jednotkou, ale existují určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Cílem je tedy pochopit, že práce s třídou je systematická činnost, která je součástí vyučovacího procesu v celé jeho šířce - od nulté hodiny po polední přestávku.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz