home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h .D. ,
Katedra pedagogiky a psychologie PF  JU, Dukelská 9, 370 01, České Budějovice, č. dv. 217, tel. 387 773 202, e-mail: mackur@pf.jcu.cz,
konzultace: ZS 2021/22 - čtvrtek 10:30-12:00 (D 209), 13:00-14:00 Café Aviatic, Široká ul

 PRÁCE S TŘÍDOU A UTVÁŘENÍ TŘÍD. KLIMATU
 

Aktuality

 
 
 
 

 Výuka v ZS; 2 kredity


>>>
sylabus předmětu ve Stagu zde
>>> dokumentový server k předmětu Práce s třídou: zde

CÍL:

Předmět má za úkol seznámit studenty se základy práce se třídou, s vlastním sebeobrazem a s ostatními subjekty ve školním prostředí (učitelé, žáci, rodiče, PPP, OSPOD apod.) Práce s třídou není ohraničena pouze edukační jednotkou, ale existují určité přesahy, které citelně ovlivňují vlastní dění ve třídě. Cílem je tedy pochopit, že práce s třídou je systematická činnost, která je součástí vyučovacího procesu v celé jeho šířce - od nulté hodiny po polední přestávku.

 

 

 
Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 

Twitter - aktuality z účtu @vyukaRM >>> 
sdílejte také s hashtagem #vyukaRM...
nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce

  

(c) 2013-2021, http://www.mucamaca.cz